Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Grażyna Anna Ciepiela
Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem
Streszczenie.

Celem badań było określenie wpływu biostymulatora Kelpak SL i dawki azotu na zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata i Festulolium braunii. Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2009-2012 na terenie obiektu doświadczalnego położonego w Siedlcach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Nasiona traw wysiano wiosną 2009 roku. W latach pełnego użytkowania (2010-2012) stosowano następujące nawożenie: „0” (bez Kelpaka i nawożenia azotem); Kelpak (bez nawożenia azotem); azot – 50 kg·ha-1; azot – 50 kg·ha-1 + Kelpak; azot – 150 kg·ha-1; azot – 150 kg·ha-1 + Kelpak. Każdego roku zbierano trzy pokosy traw, a całkowitą dawkę azotu i potasu (160 kg·ha-1 K2O) dzielono na trzy równe części i stosowano na każdy odrost. Fosfor (40 kg·ha-1 P2O5) wysiewano jednorazowo wiosną. Biostymulator dostarczano roślinom w roztworze wodnym, w formie oprysku, w dawce 2000 cm3·ha-1, rozcieńczony wodą do objętości 400 dm3. Zabieg ten stosowano na każdy odrost. Zawartość w materiale roślinnym celulozy, hemicelulozy, ligniny, białka ogólnego, popiołu surowego i tłuszczu surowego oznaczono metodą NIRS. Zawartość węglowodanów niestrukturalnych wyliczono ze wzoru, odejmując od 1000 g suchej masy zawartość wszystkich oznaczanych składników. Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że biostymulator Kelpak SL spowodował spadek zawartości w trawach celulozy, hemicelulozy i ligniny oraz wzrost zawartości węglowodanów niestrukturalnych. Najmniej węglowodanów strukturalnych i ligniny zawierały rośliny nawożone 150 kg azotu na 1 ha w połączeniu z biostymulatorem. Najbardziej zasobne w węglowodany niestrukturalne były trawy zasilane wyłącznie biostymulatorem. Gatunek Festulolium braunii w porównaniu z Dactylis glomerata zawierał mniej węglowodanów strukturalnych i ligniny oraz więcej węglowodanów niestrukturalnych. Najwięcej węglowodanów niestrukturalnych i celulozy oraz najmniej hemicelulozy zawierał pokos pierwszy. Zawartość ligniny była największa w pokosie drugim.

Słowa kluczowe: Dactylis glomerata, Festulolium braunii, biostymulator Kelpak SL, nawożenie azotem, celuloza, hemiceluloza, lignina, węglowodany niestrukturalne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ciepiela, Grażyna Anna. "Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #2.
APA Grażyna Anna Ciepiela (2014). Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #2
ISO 690 CIEPIELA, Grażyna Anna. Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #2.
Adres do korespondencji:
Grażyna Anna Ciepiela
Zakład Turystyki i Rekreacji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 12
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: ciepielag@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 25.11.2013