Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Bykowska
Zmiany w strukturze dendroflory i kompozycji zabytkowego parku w Sobocie (województwo wielkopolskie)
Streszczenie.

Celem badań było dokonanie szczegółowej inwentaryzacji dendroflory zabytkowego parku krajobrazowego w Sobocie, określenie wieku i stanu zdrowotnego roślin drzewiastych oraz analiza zmian układu kompozycyjnego założenia. Prace terenowe wykonano we wrześniu 2010 oraz w maju 2011 roku. Na terenie parku o powierzchni około 1,5 ha zinwentaryzowano łącznie 130 drzew i krzewów. Dominowały gatunki okrytozalążkowe, a wśród nich jesion wynios­ły (Fraxinus excelsior L.), kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.), lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) i robinia biała (Robinia pseudoacacia L.). Drzewostan był w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej. Od roku 1978 nie zaszły istotne negatywne zmiany w kompozycji przestrzennej założenia. Funkcja i sposób jego użytkowania zostały w niewielkim stopniu zmodyfikowane. Na podkreślenie zasługuje troskliwa i regularna pielęgnacja terenu parku.

Słowa kluczowe: manor park, dendroflora, inventory, Sobota, Wielkopolska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bykowska, Joanna. "Zmiany w strukturze dendroflory i kompozycji zabytkowego parku w Sobocie (województwo wielkopolskie)." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #11.
APA Joanna Bykowska (2014). Zmiany w strukturze dendroflory i kompozycji zabytkowego parku w Sobocie (województwo wielkopolskie). Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #11
ISO 690 BYKOWSKA, Joanna. Zmiany w strukturze dendroflory i kompozycji zabytkowego parku w Sobocie (województwo wielkopolskie). Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #11.
Adres do korespondencji:
Joanna Bykowska
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Baranowo
ul. Szamotulska 28
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: jozal@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 8.01.2014