Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2014 Tom 8 Zeszyt 1

Spis treści:

2014 Tom 8 Zeszyt 1, 1
w języku pl 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Radosław Kasperski, Ryszard Skrzypek
Dobowa wydajność mleka i podatność na mastitis krów w ćwiartkowym systemie udojowym
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 2
w języku pl 
Grażyna Anna Ciepiela
Zawartość węglowodanów strukturalnych i niestrukturalnych oraz ligniny w Dactylis glomerata L. i Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus zasilanych biostymulatorem Kelpak SL i azotem
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Kamila Idkowiak, Ryszard Skrzypek
Analiza opłacalności produkcji mleka w latach 2001-2012 na przykładzie RSP „Przyszłość” z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania krów
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 4
w języku en 
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w wybranych glebach Płowoziemnych centralnej wielkopolski
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Dariusz Kulak, Grzegorz Szewczyk, Arkadiusz Stańczykiewicz
Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 6
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Jakość mięsa jagniąt czarnogłówki utrzymywanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
Anna M. Salejda, Grażyna Krasnowska
Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 8
w języku pl 
Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta Świątek
Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 9
w języku pl 
Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała
Wpływ polimeru organicznego na komponenty plonowania i plon nasion soi uprawnej
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 10
w języku pl 
Ryszard Weber, Henryk Bujak, Dariusz Zalewski, Ludwik Kotowicz, Tomasz Sekutowski
Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 11
w języku pl 
Joanna Bykowska
Zmiany w strukturze dendroflory i kompozycji zabytkowego parku w Sobocie (województwo wielkopolskie)
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 12
w języku pl 
Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym
2014 Tom 8 Zeszyt 1, 13
w języku pl 
Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu

Znaleziono 13 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml