Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Kanclerz, Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz, Mariusz Sojka, Żaneta Dwornikowska
Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wód rzeki Powy w latach hydrologicznych 2011-2012. Dla osiągnięcia zamierzonego celu porównano jakość wody w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych (PPK), usytuowanych powyżej i poniżej zbiornika. Stare Miasto jest zbiornikiem przepływowym, znajdującym się od km 9+100 do km 13+800 biegu rzeki Powy. W wodach rzeki Powy poniżej zbiornika zaobserwowano większe wartości BZT5, o 87%, i ChZT, o 23%, niż powyżej zbiornika, na co wpływ miało prawdopodobnie wprowadzenie do dolnej części zbiornika zanieczyszczeń z pensjonatu położonego 100 m od zapory czołowej. Poza tym zaobserwowano korzystny wpływ zbiornika na jakość wód rzeki pod względem zawartości tlenu rozpuszczonego: zanotowano wzrost stężeń O2 o 38% i redukcję stężeń ortofosforanów o 68%, zostały one zdeponowane w osadach dennych.

Słowa kluczowe: jakość wody, wskaźniki fizyczno-chemiczne, zbiornik wodny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_54.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanclerz, Jolanta, et al. "Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #54.
APA Jolanta Kanclerz1, Joanna Wicher-Dysarz2, Tomasz Dysarz2, Mariusz Sojka1, Żaneta Dwornikowska1 (2014). Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #54
ISO 690 KANCLERZ, Jolanta, et al. Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #54.
Adres do korespondencji:
Jolanta Kanclerz
Instytut Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: jkanclerz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.07.2014