Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Derewiaka, Michał Paliwoda, Dorota Zaręba
Wpływ przechowywania na profil związków lotnych wybranych gatunków orzechów
Streszczenie.

Celem badań było określenie zmian w profilu związków lotnych dziewięciu gatunków orzechów przed przechowywaniem oraz po trzech miesiącach przechowywania w oryginalnych opakowaniach. Do analizy związków lotnych wykorzystano mikroekstrakcję do fazy stacjonarnej. Rozdział związków prowadzono z użyciem techniki GC-MS. Podczas chemometrycznego porównania profili związków lotnych różnych gatunków oraz w czasie przechowania wykorzystano analizę składowych głównych. W przypadku każdego gatunku orzecha wykazano wpływ czasu przechowywania na profil frakcji lotnej. Jednocześnie zaobserwowano najintensywniejszy wpływ przechowywania w przypadku orzecha: włoskiego, laskowego, ziemnego i makadamia. Wykazano, że analiza zmian zawartości lotnych substancji, a przede wszystkim aldehydów i alkoholi, podczas przechowywania orzechów może być cennym wskaźnikiem oceny jakości produktu.

Słowa kluczowe: profil związków lotnych, orzech, PCA
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Derewiaka, Dorota, et al. "Wpływ przechowywania na profil związków lotnych wybranych gatunków orzechów." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #51.
APA Dorota Derewiaka, Michał Paliwoda, Dorota Zaręba (2014). Wpływ przechowywania na profil związków lotnych wybranych gatunków orzechów. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #51
ISO 690 DEREWIAKA, Dorota, PALIWODA, Michał, ZARęBA, Dorota. Wpływ przechowywania na profil związków lotnych wybranych gatunków orzechów. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #51.
Adres do korespondencji:
Dorota Derewiaka
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: dorota_derewiaka@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 23.07.2014