Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Monika Henschke, Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak
Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.)
Streszczenie.

Celem badań było określenie wpływu regulatorów wzrostu aplikowanych dolistnie lub doglebowo na wzrost ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis) ‘Red Hybrids’. Zastosowano benzyloadeninę, kwas giberelinowy i fluropirimidol, różnicując ich stężenia w zależności od sposobu aplikacji. Wzrost roślin oceniono na podstawie wysokości roślin, liczby pąków wznowienia i liczby liści. Rodzaj regulatora wzrostu i sposób aplikacji miały istotny wpływ na badane cechy. Stwierdzono, że stosowanie BA lub BA+GA3, niezależnie od sposobu aplikacji, wpływa na zwiększenie liczby pąków wznowienia i liści oraz zmniejszenie wysokości roślin. Fluropirimidol hamuje wzrost roślin, a nie powoduje zwiększenia liczby pąków wznowienia i liści. W uprawie ciemiernika wschodniego zaleca się dwukrotne podlewanie roślin mieszaniną roztworów BA 500 mg∙dm-3 + GA3 150 mg∙dm-3 w dawce 50 cm3 na 1 dm3 podłoża.

Słowa kluczowe: benzyloadenina, fluropirimidol, kwas giberelinowy, wzrost, rośliny ozdobne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Henschke, Monika, et al. "Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.)." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #50.
APA Monika Henschke, Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak (2014). Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.). Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #50
ISO 690 HENSCHKE, Monika, CZUCHAJ, Piotr, SZCZEPANIAK, Stanisława. Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.). Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #50.
Adres do korespondencji:
Monika Henschke
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: mohen@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.07.2014