Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu stosowania fertygacji tytanem na zmiany składu chemicznego pożywek strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej (kontrola – bez stosowania Tytanitu, Ti-I – dawka roczna Tytanitu 2,01 mg na roślinę, Ti-II – 6,04 mg na roślinę, Ti-III – 12,08 mg na roślinę, Ti-IV – 24,16 mg na roślinę). Oznaczone zmiany zawartości składników pokarmowych, zasolenia i pH w strefie korzeniowej roślin były typowe dla uprawy tego gatunku. Nie wykazano generalnie istotnego wpływu tytanu na skład chemiczny standardowej pożywki stosowanej do fertygacji pomidora. Z badań wynika, że stosując fertygację pomidora pożywką z dodatkiem tytanu nie ma konieczności ingerowania w skład chemiczny standardowych pożywek stosowanych do uprawy pomidora w wełnie mineralnej.

Słowa kluczowe: pomidor, tytan, pożywka, środowisko korzeniowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markiewicz, Bartosz, and Tomasz Kleiber. "Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #34.
APA Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber (2014). Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #34
ISO 690 MARKIEWICZ, Bartosz, KLEIBER, Tomasz. Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #34.
Adres do korespondencji:
Bartosz Markiewicz
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.05.2014