Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Metoda oceny krajobrazu i opracowanie stopni ochrony poszczególnych elementów przestrzeni wiejskiej Drawskiego Parku Krajobrazowego
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie metody waloryzacji krajobrazu, która mogłaby być wykorzystywana przy tworzeniu koncepcji ochrony krajobrazu, oraz jej weryfikacja na przykładzie reprezentatywnego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Pierwszym etapem badań był podział obszaru na charakterystyczne przestrzenie różniące się sposobem i rodzajem użytkowania. Na tej podstawie wydzielono obszary zwartej zabudowy i obszary krajobrazu otwartego. Kolejnym etapem badań była inwentaryzacja rysunkowa obiektów o dużych walorach. Trzecim etapem było określenie charakteru przestrzeni, które opierało się na analizie zinwentaryzowanych obiektów o dużych walorach krajobrazowych. Ostatnim etapem badań było opracowanie tabeli waloryzacji, zawierającej stopień ochrony zinwentaryzowanych obiektów.

Słowa kluczowe: krajobraz, waloryzacja krajobrazu, stopnie ochrony krajobrazu, Drawski Park Krajobrazowy
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudzińska, Anna, and Barbara Szpakowska. "Method of landscape evaluation and elaboration of protection for individual elements of the rural space of the Drawski Landscape Park." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #17.
APA Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska (2014). Method of landscape evaluation and elaboration of protection for individual elements of the rural space of the Drawski Landscape Park. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #17
ISO 690 DUDZIńSKA, Anna, SZPAKOWSKA, Barbara. Method of landscape evaluation and elaboration of protection for individual elements of the rural space of the Drawski Landscape Park. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #17.
Adres do korespondencji:
Anna Dudzińska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ktzduani@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.02.2014