Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki
Biotop Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)) (Arctiidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Streszczenie.

Celem pracy było wypracowanie postępowań zapobiegawczo-ochronnych dla krasopani hera na terenach administrowanych przez PGL Lasy Państwowe. Na podstawie analizy danych z inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej sporządzono charakterystykę biotopów, w jakich najczęściej spotykano imagines. Stwierdzono, że na większości refugiów krasopani hera występuje w zwartych kompleksach leśnych, a także, że na blisko 50% stanowisk najważniejszą rośliną nektarodajną dla imagines Euplagia quadripunctaria jest sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum L.).

Słowa kluczowe: krasopani hera, Euplagia quadripunctaria, Natura 2000, ochrona gatunkowa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_72.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chrzanowski, Artur, et al. "Jersey tiger (Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)) (Arctiidae, Lepidoptera) biotope and the proposition of protective measures on the territory administered by the state forests national holding (PGL) Lasy Państwowe." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #72.
APA Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki (2013). Jersey tiger (Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)) (Arctiidae, Lepidoptera) biotope and the proposition of protective measures on the territory administered by the state forests national holding (PGL) Lasy Państwowe. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #72
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur, et al. Jersey tiger (Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)) (Arctiidae, Lepidoptera) biotope and the proposition of protective measures on the territory administered by the state forests national holding (PGL) Lasy Państwowe. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #72.
Adres do korespondencji:
Artur Chrzanowski
Katedra Entomologii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: chartur@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.11.2013