Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Robert Rosa
Wpływ terminu siewu i przykrycia gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski
Streszczenie.

W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2006-2008 badano wpływ trzech terminów siewu nasion oraz osłaniania gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Opóźnianie terminu siewu od trzeciej dekady kwietnia do trzeciej dekady maja powodowało skracanie długości okresu wegetacji kukurydzy cukrowej, jednak jego stopień zależał od warunków pogodowych w latach badań. Bardziej skracał się on w latach cieplejszych, mniej w roku chłodnym. Zastosowanie osłony z agrowłókniny w pierwszym (siew 26 kwietnia)i drugim (siew 10 maja) terminie pozwoliło na przyspieszenie zbiorów kolb o osiem, a w terminie trzecim (siew 24 maja) o pięć dni. Silniejszy wzrost roślin kukurydzy obserwowano w roku chłodnym, słabszy w latach o wyższych temperaturach powietrza. Najwięcej kolb na roślinie wykształciła kukurydza w roku ciepłym z umiarkowanymi i równomiernie rozłożonymi opadami atmosferycznymi. W latach cieplejszych opóźnianie terminu siewu powodowało zmniejszenie,a w roku chłodnym zwiększenie liczby wykształconych kolb. W roku ciepłym z równomiernymi opadami oraz w roku chłodnym i wilgotnym zebrano istotnie większy plon handlowy kolb niż w roku gorącym i suchym. Plon handlowy kolb kukurydzy z siewu 10 maja był istotnie większy od plonu z siewu 26 kwietnia. Zastosowanie agrowłókniny powodowało zwiększenie liczby kolb na roślinach oraz wzrost plonu handlowego kolb.

Słowa kluczowe: Zea mays L. var. saccharata, termin siewu, agrowłóknina, długość okresu wegetacji, wysokość roślin, plonowanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_62.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rosa, Robert. "Wpływ terminu siewu i przykrycia gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #62.
APA Robert Rosa (2013). Wpływ terminu siewu i przykrycia gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #62
ISO 690 ROSA, Robert. Wpływ terminu siewu i przykrycia gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #62.
Adres do korespondencji:
Robert Rosa
Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: robert.rosa@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.10.2013