Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Jankowska
Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej
Streszczenie.

Celem przeprowadzonego trzyletniego eksperymentu była ocena działania herbicydu Starane 250 EC i zróżnicowanego poziomu nawożenia azotowego na udział traw i ilość mniszków w runi łąkowej. Doświadczenie założono na łące trwałej w kwietniu 2007 roku w Żelkowie w układzie losowanych bloków w trzech powtórzeniach. W badaniach zastosowano dwa czynniki: zróżnicowane nawożenie azotowe (34-procentowa saletra amonowa) w ilości A1 –bez nawozu azotowego, A2 – 90 kg·ha-1, A3 – 180 kg·ha-1 i A4 – 270 kg·ha-1 oraz zróżnicowane stężenie herbicydu Starane 250 EC: B1 – kontrola, B2 – 0,6 l·ha-1, B3 – 1,2 l·ha-1, B4 – 1,8 l·ha-1. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej, wykonując analizę wariancji dla doświadczeń dwuczynnikowych. Zróżnicowanie średnich weryfikowano testem Tukeya przy poziomie istotności p ≤ 0,05. W prowadzonych badaniach wykazano wpływ azotu i herbicydu Starane 250 EC na udział traw w runi łąkowej, przy czym większy wpływ w tym zakresie wykazał zastosowany herbicyd. Najkorzystniejszy skład florystyczny runi łąkowej zaobserwowano po zastosowaniu 1,8 l·ha-1 herbicydu Starane 250 EC i 180 kg·ha-1 azotu.

Słowa kluczowe: herbicydy, mniszek pospolity, nawożenie azotowe, ruń łąkowa, trawy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jankowska, Jolanta. "Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #61.
APA Jolanta Jankowska (2013). Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #61
ISO 690 JANKOWSKA, Jolanta. Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #61.
Adres do korespondencji:
Jolanta Jankowska
Instytut Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: melioracja@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.10.2013