Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
Streszczenie.

Badania przeprowadzono na materiale 1787 owiec (1169♀ i 618♂) pochodzących od muflona europejskiego (Ovis aries musimon), jego mieszańcach z wrzosówką oraz na czterech rasach owiec charakteryzujących się okrywą mieszaną, które porównywano z merynosem polskim. Wszystkie zwierzęta były poddane identyfikacji genu białka prionowego PrP. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono występowanie od dwóch (u muflona europejskiego i muflonowrzosówki) do sześciu alleli (u polskiej owcy górskiej odmiany barwnej i merynosa polskiego) przy wykazanych 14 genotypach. Analiza rozkładu genotypów białka prionowego PrP wykazała, że najmniej było ich u muflona europejskiego (trzy genotypy) i muflonowrzosówki (dwa genotypy), a najwięcej u merynosa polskiego (12 genotypów) oraz polskich owiec górskich odmian białej (10 genotypów) i barwnej (9 genotypów). U form zbliżonych do muflona dominował allel ALRQ (również w formie homozygotycznej genotypu), natomiast u ras hodowlanych – dominował allel ALRR. Identyfikacja uwarunkowań związanych z występowaniem allelu VLRQ w genotypie wskazuje na konieczność wyeliminowania go z poszczególnych populacji (z wyjątkiem wrzosówki, u której nie stwierdzono tego allelu). Wymaga to opracowania stosownych programów hodowlanych.

Słowa kluczowe: owce, PrP, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #59.
APA Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek (2013). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #59
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #59.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2013