Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Marta Ambrosewicz-Walacik
Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla
Streszczenie.

Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanych warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na wydajność tłoczenia oraz cechy olejów jako potencjalnych surowców do produkcji biodiesla. Nasiona lnu i lnianki poddano ogrzewaniu w trzech temperaturach (60, 80 i 100°C) przez 30, 60 i 90 min, a następnie wytłoczono oleje na laboratoryjnej prasie ślimakowej. Jakość olejów określono poprzez oznaczenie zawartości wody i związków lotnych, stopnia hydrolizy i utlenienia, zawartości chlorofilu i fosforu oraz składu kwasów tłuszczowych. Wykazano, że wzrost temperatury i wydłużenie czasu ogrzewania nasion przyczyniły się do zwiększania wydajności tłoczenia, ale równocześnie wpłynęły na pogorszenie jakości olejów. Za najbardziej korzystne dla produkcji biodiesla, z uwagi na wysoką wydajność tłoczenia oraz niewielkie zmiany jakościowe olejów, uznano ogrzewanie nasion w temperaturze 80°C w czasie 60 min.

Słowa kluczowe: len, lnianka, ogrzewanie, tłoczenie, jakość olejów, skład kwasów tłuszczowych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tańska, Małgorzata, et al. "Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #57.
APA Małgorzata Tańska1, Daniela Rotkiewicz1, Marta Ambrosewicz-Walacik2 (2013). Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #57
ISO 690 TAńSKA, Małgorzata, ROTKIEWICZ, Daniela, AMBROSEWICZ-WALACIK, Marta. Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #57.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Tańska
Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Słoneczna 46 A
10-710 Olsztyn
Poland

e-mail: marta.ambrosewicz@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 1.10.2013