Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2009-2011 nad niedoborami wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic w środkowej Wielkopolsce. Celem badań była ocena niedoborów wody w relacji do dolnej granicy wody łatwo dostępnej dla roślin (DGWŁD) obliczonej przy potencjale macierzystym wynoszącym –31 kPa (DGWŁD31), –49 kPa (DGWŁD49), –59 kPa (DGWŁD59) i –88 kPa (DGWŁD88). Wyniki badań wskazują, że niedobory wody dla roślin i głębokość przesychania gleby zdeterminowane były głównie przez opady. Najsilniejsze i najgłębsze przesychanie obserwowano w sezonie wegetacyjnym 2011 roku. W sezonie tym obserwowano do głębokości około 40-45 cm wartości potencjału macierzystego wynoszące –59 kPa. Największe niedobory wody obserwowano w okresie od trzeciej dekady maja do drugiej dekady lipca. Niedobory te w 50 cm miąższości wynosiły 7 mm, 17 mm, 21 mm i 34 mm, w relacji do DGWŁD88, DGWŁD59, DGWŁD49 i DGWŁD31. W 30 cm miąższości niedobory wody obserwowano od trzeciej dekady kwietnia do drugiej dekady lipca. W analizowanej czarnej ziemi średnia głębokość strefy potencjału macierzystego wody glebowej równa polowej pojemności wodnej wyniosła około 50 cm w sezonie wegetacyjnym 2011 roku, natomiast w sezonach 2009 i 2010 roku kolejno 35 i 45 cm.

Słowa kluczowe: czarne ziemie, niedobory wody, potencjał macierzysty wody glebowej
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_54.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Michał, and Jolanta Komisarek. "Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #54.
APA Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek (2013). Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #54
ISO 690 KOZłOWSKI, Michał, KOMISAREK, Jolanta. Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #54.
Adres do korespondencji:
Michał Kozłowski
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
61-691 Poznań
Poland
e-mail: mkozl@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.09.2013