Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Bednorz, Paweł Adamowicz, Anna Kowalska
Występowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni Poznania
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji drzew gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana) występujących w terenach zieleni Poznania. Inwentaryzację przeprowadzono w latach 2011-2012. Ogółem zinwentaryzowano 982 drzewa, rosnące na 22 stanowiskach, głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych o zróżnicowanej szerokości i natężeniu ruchu samochodowego. Drzewa te, reprezentujące dwie odmiany – ‘Chanticleer’ oraz ‘Capital’, zostały posadzone w latach 2006-2012. Obwód pnia pomierzonych drzew wynosił od 12,5 do 36 cm (średnio 19,0 cm), a ich wysokość mieściła się w przedziale 2,5-13,1 m (średnio 5,9 m). Poszczególne stanowiska różnią się znacznie pod względem warunków siedliskowych i świetlnych.

Słowa kluczowe: tereny zieleni, drzewa, grusza drobnoowocowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bednorz, Leszek, et al. "Występowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni Poznania." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #51.
APA Leszek Bednorz, Paweł Adamowicz, Anna Kowalska (2013). Występowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni Poznania. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #51
ISO 690 BEDNORZ, Leszek, ADAMOWICZ, Paweł, KOWALSKA, Anna. Występowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni Poznania. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #51.
Adres do korespondencji:
Leszek Bednorz
Katedra Botaniki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: lbednorz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.09.2013