Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2013 Tom 7 Zeszyt 4

Recenzenci - 2013


Spis treści:

2013 Tom 7 Zeszyt 4, 50
w języku en 
Daniel Gebler, Krzysztof Szoszkiewicz, Sebastian R. Bielak
Zróżnicowanie warunków hydromorfologicznych rzek w skali zlewni nizinnej i górskiej
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 51
w języku pl 
Leszek Bednorz, Paweł Adamowicz, Anna Kowalska
Występowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni Poznania
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 52
w języku pl 
Małgorzata Karwowska, Monika Wargacka
Wpływ dodatku gorczycy i izoaskorbinianu sodu na zmiany oksydacyjne lipidów oraz barwę rozdrobnionego mięsa wołowego
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 53
w języku pl 
Zdzisław Guzikowski, Stanisława Szczepaniak
Wpływ sposobu uprawy na liczbę i jakość młodych roślin santoliny cyprysikowatej (Santolina chamaecyparissus L.) po przezimowaniu
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 54
w języku pl 
Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 55
w języku pl 
Mirosława Kulawik, Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Hieronim Frąckowiak
Porównawcze badania metryczne lisa pospolitego (Vulpes vulpes) hodowlanego i dziko żyjącego
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 56
w języku pl 
Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marta Waliszewska, Ryszard Skrzypek
Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 57
w języku pl 
Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Marta Ambrosewicz-Walacik
Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 58
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 59
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u krajowych owiec o wełnie mieszanej, merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 60
w języku pl 
Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Aneta Filistowicz, Zbigniew Nawrocki, Andrzej Potkański, Andrzej Filistowicz
Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego w dawce pokarmowej na tempo wzrostu i jakość skór lisów polarnych
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 61
w języku pl 
Jolanta Jankowska
Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na udział traw i mniszka pospolitego w runi łąkowej
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 62
w języku pl 
Robert Rosa
Wpływ terminu siewu i przykrycia gleby agrowłókniną na wzrost i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej uprawianej w warunkach wschodniej Polski
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 63
w języku pl 
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Charakterystyka cech żywieniowych i jakościowych liofilizatów wytworzonych z mleka klaczy
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 64
w języku pl 
Sławomir Pietrzyk, Teresa Fortuna, Irena Bojdo-Tomasiak, Dawid Płaczek
Wpływ zamienników sacharozy na właściwości fizyczno-chemiczne i sensoryczne wiśni w żelu skrobiowym
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 65
w języku pl 
Katarzyna Pożarska, Jan Grabowski
Kształtowanie się prędkości wiatrów w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania energetycznego
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 66
w języku en 
Andrzej Rybak, Beata Messyasz, Marta Pikosz, Lidia Szendzina, Bogusława Łęska
Akumulacja metali ciężkich (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) w plechach zielenic rodzaju Ulva, osadach oraz wodzie na terenie Wielkopolski, Polska
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 67
w języku en 
Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak
Skaningowe badania mikroskopowe rozwoju brodawek okolonych u królika (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 68
w języku en 
Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
Zastosowanie SIAM dla określenia trendów w zamulaniu zbiornika Stare Miasto
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 69
w języku en 
Katarzyna Wiczyńska, Paweł Horodecki, Andrzej M. Jagodziński
Struktura drzewostanów i skład gatunkowy w rezerwacie przyrody „Czmoń”
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 70
w języku pl 
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Właściwości napojów fermentowanych wytworzonych z modyfikowanego mleka krowiego
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 71
w języku pl 
Renata Stanisławczyk
Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania
2013 Tom 7 Zeszyt 4, 72
w języku en 
Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki
Biotop Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)) (Arctiidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Znaleziono 23 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml