Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński
Podstawowy skład oraz zawartość makroelementów w mleku klaczy podczas pierwszego miesiąca po porodzie a występowanie biegunki rujowej u ich źrebiąt
Streszczenie.

Do dzisiaj nie istnieje dokładne wyjaśnienie zjawiska pierwszej biegunki, zwanej „biegunką rujową”, u źrebiąt. Celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy terminem wystąpienia, czasem trwania i intensywnością biegunki rujowej a składem mleka klaczy matki  w czasie pierwszego miesiąca po porodzie. Badania przeprowadzono na 30 klaczach arabskich  i ich źrebiętach. Próbki mleka zebrano w celu analizy zawartości składników podstawowych i makroelementów. Przeprowadzono również obserwacje dotyczące terminu wystąpienia, długości i intensywności pierwszej biegunki rujowej u źrebiąt. Odnotowano ścisły związek między składem mleka klaczy i cechami biegunek u źrebiąt arabskich. Sysaki charakteryzujące się brakiem biegunki pobierały mleko o wyższym poziomie większości badanych składników, oprócz magnezu i laktozy. Źrebięta, u których biegunki występowały później, piły mleko o wyższym poziomie fosforu i sodu; źrebięta z dłuższymi biegunkami odżywiały się mlekiem z wyższym poziomem laktozy, P i Na; większa intensywność biegunki była związana z większą koncentracją laktozy. Problem ten na pewno wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: klacz, skład mleka, źrebię, biegunka rujowa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_46.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pieszka, Magdalena, and Jarosław Łuszczyński. "Main composition and macroelements content in mare milk during first month after parturition and occurrence of “heat diarrhoea” in their foals." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #46.
APA Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński (2013). Main composition and macroelements content in mare milk during first month after parturition and occurrence of “heat diarrhoea” in their foals. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #46
ISO 690 PIESZKA, Magdalena, ŁUSZCZYńSKI, Jarosław. Main composition and macroelements content in mare milk during first month after parturition and occurrence of “heat diarrhoea” in their foals. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #46.
Adres do korespondencji:
Magdalena Pieszka
Katedra Hodowli Koni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: mpieszka@ar.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 12.07.2013