Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Robert Mikuła, Jakub Długosz, Damian Józefiak, Andrzej Rutkowski
Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta)
Streszczenie.

Żółw ozdobny (Trachemys scripta) jest jednym z najczęściej utrzymywanych w niewoli gatunków gadów. Znaczna śmiertelność wśród młodych osobników w trakcie ich odchowu jest głównym problemem w chowie tego gatunku. Część upadków jest powodowana przez infekcje układu pokarmowego. Ponadto żółwie są nosicielami wielu szczepów bakterii, i to potencjalnie patogennych nie tylko dla samych zwierząt, lecz także dla ludzi, którzy mają z nimi kontakt. Celem doświadczenia było poznanie wpływu wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu żółwi, ich kondycję i rozwój układu pokarmowego. Czterdzieści młodych żółwi żółtobrzuchych zostało podzielonych na cztery grupy: CON – kontrolną bez dodatku probiotyków, A – z dodatkiem Bacillus subtilis PB6, B – z mieszaniną szczepów probiotycznych, C – z dodatkiem Bacillus subtilis C-3102. W doświadczeniu wskaźniki odchowu oraz morfologia przewodu pokarmowego były oceniane na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą suwmiarki elektronicznej i wagi laboratoryjnej. Użyte probiotyki nie wpłynęły statystycznie istotnie na wyniki odchowu, kondycję ani na morfologię przewodu pokarmowego żółwi. Sugeruje to, że nie zaburzają one naturalnego tempa rozwoju tych zwierząt i mogą być stosowane jako bezpieczne dodatki paszowe.

Słowa kluczowe: żółw ozdobny, Trachemys scripta, probiotyki, wyniki odchowu, współczynnik Jacksona
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rawski, Mateusz, et al. "Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta)." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #44.
APA Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Robert Mikuła, Jakub Długosz, Damian Józefiak, Andrzej Rutkowski (2013). Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta). Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #44
ISO 690 RAWSKI, Mateusz, et al. Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #44.
Adres do korespondencji:
Mateusz Rawski
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Poland
e-mail: mrawski@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.06.2013