Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hieronim Frąckowiak, Maria Nabzdyk, Mirosława Kulawik, Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki
Kraniometria porównawcza i morfologia czaszki lisa srebrzystego (Vulpes vulpes) i lisa polarnego (Vulpes lagopus)
Streszczenie.

Celem badania było sprawdzenie, czy istnieją morfologiczne i morfometryczne różnice pomiędzy lisem srebrzystym (Vulpes vulpes) i lisem polarnym (Vulpes lagopus). Badania zostały przeprowadzone na 39 czaszkach lisów trzymanych w hodowli, mających około jednego roku. Cechy opisujące wielkość czaszki były ogólnie silnie dodatnio skorelowane, dlatego zastosowano analizę składowych głównych (PCA). Czaszki lisa srebrzystego były dłuższe niż u lisa polarnego, ale miały bardziej delikatną konstrukcję. Lisy polarne miały skróconą część twarzową czaszki i bardziej zwartą żuchwę. PCA wykazała różnice parametrów czaszki dwóch badanych gatunków lisów utrzymywanych w hodowli. Analiza osteometryczna niektórych cech czaszkowych wykazała różnice ze względu na płeć u obu badanych gatunków.

Słowa kluczowe: morfologia, morfometria, czaszka, lis srebrzysty, lis polarny
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Frąckowiak, Hieronim, et al. "Comparative craniometry and skull morphology of the red fox (Vulpes vulpes) and the arctic fox (Vulpes lagopus)." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #42.
APA Hieronim Frąckowiak1, Maria Nabzdyk1, Mirosława Kulawik1, Piotr Przysiecki2, Sławomir Nowicki3 (2013). Comparative craniometry and skull morphology of the red fox (Vulpes vulpes) and the arctic fox (Vulpes lagopus). Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #42
ISO 690 FRąCKOWIAK, Hieronim, et al. Comparative craniometry and skull morphology of the red fox (Vulpes vulpes) and the arctic fox (Vulpes lagopus). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #42.
Adres do korespondencji:
Hieronim Frąckowiak
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Złotniki
ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: nowicki. slawek@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 24.06.2013