Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Paulina Ulczycka, Agnieszka Krzymińska
Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania
Streszczenie.

W doświadczeniu sprawdzono trwałość pozbiorczą ciętych pędów kwiatostanów kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) poddanych kondycjonowaniu przez 24 hw wodnym roztworze siarczanu 8-hydroksychinoliny o stężeniu 200 mg·dm-3 oraz przechowywanej w wodzie lub roztworach kwasu giberelinowego stężeniu 50 lub 100 mg·dm-3. Największą trwałością wykazały się pędy niekondycjonowane przechowywane w wodzie. Zarówno kondycjonowanie w 8HQS, jak i przechowywanie pędów kwiatostanowych w GA3 skracało ich trwałość. Kwas giberelinowy o stężeniu 100 mg·dm-3 hamował  ubytek masy, natomiast zastosowany w stężeniu 50 mg·dm-3 hamował wydłużanie się pędów.

Słowa kluczowe: trwałość pozbiorcza, 8HQS, GA3, kamasja jadalna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ulczycka, Maria Paulina, and Agnieszka Krzymińska. "Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #38.
APA Maria Paulina Ulczycka, Agnieszka Krzymińska (2013). Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #38
ISO 690 ULCZYCKA, Maria Paulina, KRZYMIńSKA, Agnieszka. Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #38.
Adres do korespondencji:
Maria Paulina Ulczycka
Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: mulczycka@op.pl
Zaakceptowano do druku: 10.06.2013