Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2013 Tom 7 Zeszyt 3

Spis treści:

2013 Tom 7 Zeszyt 3, 30
w języku pl 
Leszek Bednorz, Łukasz Myczko, Ilona Wysakowska
Zróżnicowanie genetyczne populacji jarzębu brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) w Nadleśnictwie Krzyż
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 31
w języku pl 
Monika Kędzierska-Matysek, Zygmunt Litwińczuk, Natalia Koperska, Joanna Barłowska
Zawartość makro- i mikroelementów w miodach pszczelich z uwzględnieniem odmiany oraz kraju pochodzenia
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 32
w języku pl 
Joanna Jordanowska, Monika Jakubus
Ładunki zanieczyszczeń oraz efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z rejonu Wrześni na przestrzeni lat
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 33
w języku pl 
Marian Lipiński, Ryszard Chaberski, Piotr Boniecki
Sezonowość mleczności krów w oborach z zadaszonymi legowiskami zewnętrznymi
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 34
w języku pl 
Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Zbigniew Broda, Sylwia Mikołajczyk, Alicja Szabelska, Joanna Zyprych, Idzi Siatkowski
Analiza związku pomiędzy podobieństwem genetycznym a fenotypowym mutantów kwiatostanu lucerny
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 35
w języku pl 
Romualda Danków, Jan Pikul, Joanna Teichert, Natalia Osten-Sacken
Charakterystyka i właściwości kumysu
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 36
w języku en 
Zdzisław Domiszewski, Dominika Plust, Karolina Wasilewska
Zmiany lipidów i ich wpływ na jakość liofilizowanych dań mięsnych
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 37
w języku pl 
Monika Skwarek, Zbigniew Józef Dolatowski
Jakość ekologicznych olejów tłoczonych na zimno
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 38
w języku pl 
Maria Paulina Ulczycka, Agnieszka Krzymińska
Trwałość ciętych pędów kwiatostanowych kamasji jadalnej (Camassia quamash (Pursh) Greene) w zależności od pozbiorczego traktowania
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 39
w języku pl 
Maciej Bosiacki
Ocena przydatności miskanta olbrzymiego (Miscanthus × giganteus Greef et Deu.) do fitoekstrakcji miedzi i cynku z gleb
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 40
w języku pl 
Maciej Bosiacki, Marta Szymanowska
Ocena przydatności słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.) i rącznika pospolitego (Ricinus communis L.) do fitoekstrakcji niklu z gleby zanieczyszczonej
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 41
w języku pl 
Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Iwona Jagiełło, Jacek Kondratowicz
Użytkowość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa nutrii
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 42
w języku en 
Hieronim Frąckowiak, Maria Nabzdyk, Mirosława Kulawik, Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki
Kraniometria porównawcza i morfologia czaszki lisa srebrzystego (Vulpes vulpes) i lisa polarnego (Vulpes lagopus)
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 43
w języku pl 
Magdalena Gryzińska, Magdalena Krauze
Zawartość makropierwiastków w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 44
w języku pl 
Mateusz Rawski, Bartosz Kierończyk, Robert Mikuła, Jakub Długosz, Damian Józefiak, Andrzej Rutkowski
Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta)
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 45
w języku pl 
Marek Szczerba, Piotr Robakowski
Skład gatunkowy i model struktury drzewostanu łęgowego w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 46
w języku en 
Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński
Podstawowy skład oraz zawartość makroelementów w mleku klaczy podczas pierwszego miesiąca po porodzie a występowanie biegunki rujowej u ich źrebiąt
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 47
w języku pl 
Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Karolina Śmiatacz, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz
Wpływ gęstości siewu na plonowanie odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 48
w języku pl 
Kinga Mruczyk, Jan Jeszka
Porównanie zawartości ochratoksyny A (OTA) i zearalenonu (ZEA) w produktach zbożowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych
2013 Tom 7 Zeszyt 3, 49
w języku pl 
Dorota Weiss, Anna Kaczmarek, Jan Zabielski
Ser topiony – wady technologiczne i przechowalnicze

Znaleziono 20 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml