Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paulina Kałczak, Dorota Wrońska-Pilarek
Dendroflora zabytkowego parku w Rzepiszewie (województwo łódzkie)
Streszczenie.

Zabytkowy park dworski w Rzepiszewie został założony w XIX wieku w stylu nawiązującym do angielskiego. Założenie parkowo-dworskie ma bogatą historię i w pełni zasługuje na ochronę. Inwentaryzacja dendroflory wykazała, że w parku rośnie ponad 1000 roślin drzewiastych, należących do 35 gatunków i 17 rodzin. Są to najczęściej rodzime gatunki związane z żyznymi lasami liściastymi (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus). Największym walorem badanego obiektu są okazałe drzewa. Rosną tu 123 okazy o znacznych obwodach, w tym 8 pomników przyrody i 33 drzewa o obwodach pomnikowych. Cennymi i dobrze zachowanymi elementami założenia parkowego są aleje kasztanowcowa i grabowa. Obecnie park ulega stopniowej naturalizacji i zatraca swój pierwotny układ przestrzenny, dlatego wymaga rewaloryzacji.

Słowa kluczowe: dendroflora, park dworski, pomnik przyrody, Rzepiszew
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kałczak, Paulina, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Dendroflora zabytkowego parku w Rzepiszewie (województwo łódzkie)." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #26.
APA Paulina Kałczak, Dorota Wrońska-Pilarek (2013). Dendroflora zabytkowego parku w Rzepiszewie (województwo łódzkie). Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #26
ISO 690 KAłCZAK, Paulina, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Dendroflora zabytkowego parku w Rzepiszewie (województwo łódzkie). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #26.
Adres do korespondencji:
Paulina Kałczak
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 E
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 28.02.2013