Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Artur Chrzanowski, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Paweł Rutkowski
Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenie Polski
Streszczenie.

W pracy zaprezentowano miejsca występowania Eriogaster catax w Polsce. Badania pod tym kątem prowadzono w latach 2006-2007. W wyniku analiz stanowisk stwierdzono, że główną rośliną żywicielską E. catax jest Prunus spinosa – występuje na ponad 50% refugiów. Nie stwierdzono, aby rośliną żywicielską były jakiekolwiek inne gatunki drzew. Za najbardziej właściwe biotopy gatunku można uznać refugia zlokalizowane na siedliskach świeżych i mieszanych świeżych. Przedstawiono najważniejsze zagrożenia dla gatunku oraz zaproponowano metody ochrony stanowisk na terenie Polski.

Słowa kluczowe: Eriogaster catax, Natura 2000, rozmieszczenie w Polsce, postępowanie ochronne
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chrzanowski, Artur, et al. "Occurrence of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) and the proposed protective actions on the Polish territory." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #24.
APA Artur Chrzanowski1, Robert Kuźmiński1, Andrzej Łabędzki1, Andrzej Mazur1, Paweł Rutkowski2 (2013). Occurrence of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) and the proposed protective actions on the Polish territory. Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #24
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur, et al. Occurrence of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) and the proposed protective actions on the Polish territory. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #24.
Adres do korespondencji:
Artur Chrzanowski
Katedra Entomologii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: chartur@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 20.02.2013