Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agata Mikołajczak, Klaudia Borowiak
Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic
Streszczenie.

Celem pracy było wskazanie możliwości zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic, zgodnie z wymogami obowiązującymi na obszarach chronionych, z wymogami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w harmonii z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jedyną formą turystyki możliwą do realizacji na tym obszarze jest ekoturystyka. Obecnie zagospodarowanie turystyczne terenu parku oceniane jest jako niewystarczające. Proponuje się uzupełnienie braków w istniejącej infrastrukturze o tablice informacyjne oraz elementy małej architektury. Tereny Radojewa i jego okolic należą do obszarów o ogromnym potencjale turystycznym. W celu usprawnienia komunikacji w otoczeniu parku proponuje się utworzenie nowego rowerowego szlaku turystycznego. Doprowadzenie go do granic parku pozwoli na połączenie dwóch form rekreacji, wzbogaconych o funkcję edukacyjną. Na obszarze parku proponuje się utworzenie dwóch rodzajów pieszych ścieżek (dydaktyczne i przyrodnicze) wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną. Konieczne jest również oznakowanie pałacu jako obiektu zabytkowego.

Słowa kluczowe: obszary chronione, zagospodarowanie turystyczne, ekoturystyka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt2/art_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mikołajczak, Agata, and Klaudia Borowiak. "Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic." Nauka Przyr. Technol. 7.2 (2013): #22.
APA Agata Mikołajczak, Klaudia Borowiak (2013). Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic. Nauka Przyr. Technol. 7 (2), #22
ISO 690 MIKOłAJCZAK, Agata, BOROWIAK, Klaudia. Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.2: #22.
Adres do korespondencji:
Agata Mikołajczak
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: klaudine@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 12.02.2013