Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2013 Tom 7 Zeszyt 2

Spis treści:

2013 Tom 7 Zeszyt 2, 22
w języku pl 
Agata Mikołajczak, Klaudia Borowiak
Koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru parku pałacowego w Radojewie i jego okolic
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 23
w języku pl 
Weronika Borecka, Zbigniew Walczak, Michał Starzycki
Orzech włoski (Juglans regia L.) – naturalne źródło prozdrowotnych składników żywności
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 24
w języku en 
Artur Chrzanowski, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Paweł Rutkowski
Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenie Polski
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 25
w języku pl 
Anna Krzewińska, Julita Reguła
Ocena urządzeń i systemów dystrybucji potraw w wybranych stołówkach szkolnych w Koszalinie
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 26
w języku pl 
Paulina Kałczak, Dorota Wrońska-Pilarek
Dendroflora zabytkowego parku w Rzepiszewie (województwo łódzkie)
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 27
w języku pl 
Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Ireneusz Laks, Tomasz Tymiński
Wpływ okresowego piętrzenia wody na przepływy w Poznańskim Węźle Wodnym
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 28
w języku pl 
Anna Podolska
Zadrzewienia liniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia
2013 Tom 7 Zeszyt 2, 29
w języku pl 
Agnieszka Mocek-Płóciniak, Agnieszka Wolna-Maruwka, Wojciech Owczarzak
Liczebność mikroorganizmów występujących w czarnej ziemi pod wieloletnią monokulturą kukurydzy uprawianej różnymi sposobami

Znaleziono 8 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml