Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska, Mateusz Stanecki
Wpływ benzyloadeniny na wielkość i jakość plonu liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
Streszczenie.

Moczenie kłączy o obwodzie 15-18 cm u odmian ‘Black Magic’ i ‘Mango’ oraz o obwodzie powyżej 20 cm u odmiany ‘Albomaculata’ z pąkami liściowymi o długości 0,5-2 cm, w roztworze benzyloadeniny o stężeniu 100, 350 i 600 mg·dm-3 trwało 30 i 60 min. Po tym zabiegu lekko podsuszone kłącza sadzono do doniczek o średnicy 20 cm. BA o stężeniu 100-600 mg·dm-3 ograniczało plon liści odmiany ‘Mango’, a o stężeniu 350-600 mg·dm-3 – odmiany ‘Albomaculata’. Liście wyrastające z kłączy moczonych w BA o stężeniu 100-600 mg·dm-3 mają większą wartość indeksu zazielenienia oraz większą zawartość białka i cukrów.

Słowa kluczowe: rośliny ozdobne, liście, plon, jakość, regulatory wzrostu
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_6.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata, and Mateusz Stanecki. "Effect of benzyladenine on the abundance and quality of the leaf yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.)." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #6.
APA Beata Janowska, Mateusz Stanecki (2013). Effect of benzyladenine on the abundance and quality of the leaf yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #6
ISO 690 JANOWSKA, Beata, STANECKI, Mateusz. Effect of benzyladenine on the abundance and quality of the leaf yield in the calla lily (Zantedeschia Spreng.). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #6.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.10.2012