Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosława Ziombra, Aleksandra Czerwińska-Nowak
Wpływ podłoża i pasteryzacji na plonowanie boczniaka czapeczkowatego (Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland)
Streszczenie.

W doświadczeniach badano plonowanie Pleurotus cornucopiae na podłożach słomy żytniej i pszennej pasteryzowanych w temperaturze 60°C przez 24, 48, 72 i 96 h. Największe plony owocników stwierdzono na podłożu słomy pszennej pasteryzowanej 48 lub 72 h oraz na słomie żytniej pasteryzowanej 72 h. Optymalny okres pasteryzacji w temperaturze 60°C dla podłoża ze słomy pszennej wynosi 48 h, a dla podłoża ze słomy żytniej – 72 h.

Słowa kluczowe: Pleurotus cornucopiae, boczniak czapeczkowaty, podłoże, pasteryzacja
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_20.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ziombra, Mirosława, and Aleksandra Czerwińska-Nowak. "Influence of substrate and its pasteurization on yellow oyster mushroom (Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland) yield." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #20.
APA Mirosława Ziombra, Aleksandra Czerwińska-Nowak (2013). Influence of substrate and its pasteurization on yellow oyster mushroom (Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland) yield. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #20
ISO 690 ZIOMBRA, Mirosława, CZERWIńSKA-NOWAK, Aleksandra. Influence of substrate and its pasteurization on yellow oyster mushroom (Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland) yield. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #20.
Adres do korespondencji:
Mirosława Ziombra
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: ziombra@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.01.2013