Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski
Wpływ użyźniacza glebowego na skład chemiczny i strawność Lolium multiflorum Lam.
Streszczenie.

Celem pracy było określenie wpływu użyźniacza glebowego stosowanego na tle nawożenia mineralnego na skład chemiczny i strawność organicznej i suchej masy Lolium multiflorum (odmiana ‘Gaza’). Doświadczenie z uprawą tego gatunku przeprowadzono w pierścieniach poliuretanowych, w czterech powtórzeniach,. Do każdego z wazonów wysiano osiem nasion życicy. Po skiełkowaniu ziarniaków, gdy siewki osiągnęły fazę dwóch-trzech liści, dokonano selekcji negatywnej, usuwając po cztery najsłabsze rośliny, i wprowadzono czynniki doświadczalne w postaci następujących kombinacji: NPK – nawożenie mineralne w dawkach rocznych 0,6 g N, 0,25 g P2O5 i 0,9 g K2O na pierścień, B-NPK – bez nawożenia, UG – użyźniacz glebowy w formie 0,25-procentowego roztworu w dawce 3,7 cm3 na pierścień, B-UG – bez użyźniacza glebowego. Nawożenie azotowe (34-procentową saletrą amonową) i potasowe (60-procentową solą potasową) zastosowano w trzech dzielonych dawkach, natomiast fosforowe (46-procento­wym superfosfatem potrójnym) – jednorazowo wiosną. Z kolei roztwór użyźniacza glebowego wykorzystano do jednokrotnego podlewania roślin w fazie strzelania w źdźbło. Okres pełnego, trzykośnego użytkowania obiektów doświadczalnych przypadał na lata 2009-2010. W tym czasie wykonano analizę składu chemicznego suchej masy plonu dla wszystkich pokosów w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Zastosowanie użyźniacza glebowego w uprawie życicy wielokwiatowej przyczyniło się do zwiększenia zawartości popiołu surowego, poszerzenia stosunku cukrowo-białkowego i niewielkiej poprawy strawności suchej masy badanego materiału roślinnego.

Słowa kluczowe: życica wielokwiatowa, użyźniacz glebowy, skład chemiczny, strawność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sosnowski, Jacek, and Kazimierz Jankowski. "Wpływ użyźniacza glebowego na skład chemiczny i strawność Lolium multiflorum Lam.." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #15.
APA Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski (2013). Wpływ użyźniacza glebowego na skład chemiczny i strawność Lolium multiflorum Lam.. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #15
ISO 690 SOSNOWSKI, Jacek, JANKOWSKI, Kazimierz. Wpływ użyźniacza glebowego na skład chemiczny i strawność Lolium multiflorum Lam.. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #15.
Adres do korespondencji:
Jacek Sosnowski
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: laki@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2013