Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2013 Tom 7 Zeszyt 1

Spis treści:

2013 Tom 7 Zeszyt 1, 1
w języku pl 
Renata Graf, Ireneusz Kajewski
Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 2
w języku pl 
Zbigniew Walczak, Bogdan J. Wosiewicz, Zbigniew Sroka
Filtracja do drenażu poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Kinga Matysiak, Sylwia Kaczmarek, Przemysław Kardasz
Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 4
w języku pl 
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Honorata Dołęga
Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Beata Janowska, Agnieszka Kupska, Iwona Rossa
Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.)
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 6
w języku en 
Beata Janowska, Mateusz Stanecki
Wpływ benzyloadeniny na wielkość i jakość plonu liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
Albert Malinger, Tomasz Kałuża, Beata Grzonka, Tomasz Grzelka
Możliwości wykorzystania danych lidarowych do budowy hydrodynamicznego modelu przepływu na przykładzie odcinka rzeki Warty
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 8
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 9
w języku pl 
Sylwester Grajewski
Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 10
w języku pl 
Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Eugeniusz Chwastek
Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata)
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 11
w języku pl 
Maciej Skorupski, Paweł Horodecki, Andrzej M. Jagodziński
Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 12
w języku pl 
Marek Szczerba, Piotr Robakowski
Defoliacja drzew pomnikowych w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 13
w języku pl 
Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka
Czym są introdukcja, aklimatyzacja i naturalizacja gatunków drzewiastych?
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 14
w języku pl 
Karol Węglarzy, Ewa Hanczakowska, Małgorzata Bereza
Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 15
w języku pl 
Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski
Wpływ użyźniacza glebowego na skład chemiczny i strawność Lolium multiflorum Lam.
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 16
w języku en 
Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta Świątek
Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach i owocach suszonych
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 17
w języku pl 
Magdalena Twarużek, Jan Grajewski, Natalia Grajewska-Wanat
Cytotoksyczność Ustilago maydis izolowanego z kukurydzy
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 18
w języku pl 
Ryszard Weber
Wpływ sposobu uprawy roli i wysokości ścierni na cechy jakościowe ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 19
w języku pl 
Małgorzata Kowalska, Ewelina Małczak
Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 20
w języku en 
Mirosława Ziombra, Aleksandra Czerwińska-Nowak
Wpływ podłoża i pasteryzacji na plonowanie boczniaka czapeczkowatego (Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland)
2013 Tom 7 Zeszyt 1, 21
w języku pl 
Jan Bocianowski, Piotr Szulc, Magdalena Rybus-Zając
Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244

Znaleziono 21 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml