Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Albert Malinger, Tomasz Kałuża, Beata Grzonka, Tomasz Grzelka
Możliwości wykorzystania danych lidarowych do budowy hydrodynamicznego modelu przepływu na przykładzie odcinka rzeki Warty
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego do opracowania 2-D hydrodynamicznego modelu przepływu wody w rzece Warcie na odcinku Nowe Miasto nad Wartą – Solec. Dane lidarowe wykorzystano również do oszacowania wartości współczynników szorstkości charakteryzujących opory przepływu. Wyniki obliczeń maksymalnych rzędnych zwierciadła wody w rzece zestawiono z maksymalnymi rzędnymi zwierciadła wody pochodzącymi z niwelacji śladów wielkiej wody pozostawionymi na korze drzew. Na tej podstawie wykonano wstępną analizę możliwości wykorzystania danych z lotniczego skaningu laserowego do budowy modelu i oceny współczynników szorstkości terenów zalewowych.

Słowa kluczowe: lotniczy skaning laserowy, współczynniki szorstkości, przepustowość koryta, rzeka Warta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Malinger, Albert, et al. "Możliwości wykorzystania danych lidarowych do budowy hydrodynamicznego modelu przepływu na przykładzie odcinka rzeki Warty." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #7.
APA Albert Malinger1, Tomasz Kałuża2, Beata Grzonka1, Tomasz Grzelka1 (2013). Możliwości wykorzystania danych lidarowych do budowy hydrodynamicznego modelu przepływu na przykładzie odcinka rzeki Warty. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #7
ISO 690 MALINGER, Albert, et al. Możliwości wykorzystania danych lidarowych do budowy hydrodynamicznego modelu przepływu na przykładzie odcinka rzeki Warty. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #7.
Adres do korespondencji:
Albert Malinger
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: kaltom@gmx.net
Zaakceptowano do druku: 26.10.2012