Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Nowicki, Piotr Przysiecki, Aneta Filistowicz, Zbigniew Nawrocki, Andrzej Potkański, Andrzej Filistowicz
Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego w dawce pokarmowej na tempo wzrostu i jakość skór lisów polarnych
Streszczenie.

Prawidłowe żywienie musi odpowiadać potrzebom biologicznym zwierząt, pokrywać ich zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe oraz na energię w różnych okresach fizjologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu dodatku tłuszczu roślinnego (oleju rzepakowego) i tłuszczu zwierzęcego (indyczego) do dawek pokarmowych lisów polarnych na ich wzrost i jakość okrywy włosowej oraz na jakość pozyskiwanych skór. Zróżnicowany dodatek tłuszczu roślinnego i zwierzęcego w dawce pokarmowej nie wpłynął istotnie na wzrost masy ciała ani na dynamikę przyrostów. Dodatek tłuszczu zwierzęcego wpłynął istotnie na poprawę struktury okrywy włosowej zwierząt oraz na klasę pozyskiwanych skór. W badaniach wykazano, że największy wpływ na jakość skór wywiera racjonalne żywienie zwierząt.

Słowa kluczowe: lis polarny, tłuszcz, wzrost, jakość skór
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_60.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowicki, Sławomir, et al. "Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego w dawce pokarmowej na tempo wzrostu i jakość skór lisów polarnych." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #60.
APA Sławomir Nowicki1, Piotr Przysiecki2, Aneta Filistowicz2, Zbigniew Nawrocki2, Andrzej Potkański3, Andrzej Filistowicz4 (2013). Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego w dawce pokarmowej na tempo wzrostu i jakość skór lisów polarnych. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #60
ISO 690 NOWICKI, Sławomir, et al. Wpływ dodatku tłuszczu zwierzęcego i roślinnego w dawce pokarmowej na tempo wzrostu i jakość skór lisów polarnych. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #60.
Adres do korespondencji:
Sławomir Nowicki
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Złotniki
ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: nowicki.slawek@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2013