Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marta Waliszewska, Ryszard Skrzypek
Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka
Streszczenie.

Celem pracy było porównanie wartości higienicznej mleka (ocenionego na podstawie liczby komórek somatycznych) w zależności od kolejności wykonywanych czynności przeddojowych. Badania przeprowadzono na populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Krowy podzielono na dwie grupy. Dobór zwierząt był oparty na zasadzie analogów. U jednej grupy krów w procedurze czynności przeddojowych stosowano najpierw mycie strzyków i wymienia, a następnie przedzdajano, natomiast u drugiej czynności przeddojowe przeprowadzano w kolejności odwrotnej. Następne procedury wykonywane podczas doju były identyczne dla wszystkich krów. Wykazano statystycznie istotny (P ≤ 0,01) wpływ kolejności wykonywanych czynności przeddojowych na jakość higieniczną mleka ocenioną na podstawie zawartości komórek somatycznych. Mniejszą liczbę komórek somatycznych w mleku stwierdzono wtedy, kiedy pierwszą czynnością przeddojową było przedzdajanie, a następną mycie strzyków i wymienia.

Słowa kluczowe: procedury doju krów, LKS
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #56.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Marta Waliszewska, Ryszard Skrzypek (2013). Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #56
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, et al. Wpływ zmiany kolejności procedur przeddojowych na jakość higieniczną mleka. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #56.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 75 A
60-625 Poznań
Poland

e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.10.2013