Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska, Agnieszka Kupska, Iwona Rossa
Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.)
Streszczenie.

Kwiaty tulipanów kondycjonowano przez 4 h w pomieszczeniu o temperaturze 18-20°C i/lub 24 h w chłodni o temperaturze 5°C w wodnych roztworach metkonazolu, zawartego w preparacie Caramba 60 SL, o stężeniu 300, 600 i 900 mg∙dm-3. Kondycjonowanie kwiatów w metkonazolu o stężeniu 300-900 mg∙dm-3 przez 4 i 24 h wydłużyło pozbiorczą trwałość odmian ‘Strong Gold’ i ‘Foxtrot’. Metkonazol w zastosowanych stężeniach nie hamował wydłużania się pędów i górnego międzywęźla badanych odmian. 4- i 24-godzinne kondycjonowanie kwiatów w metkonazolu o stężeniu 300-900 mg∙dm-3 stymulowało wydłużanie się listków okwiatu u odmiany ‘Strong Gold’. Metkonazol, niezależnie od długości kondycjonowania, miał wpływ na większą wartość indeksu zazielenienia liści badanych odmian.

 

Słowa kluczowe: tulipan, kondycjonowanie, Caramba 60 SL, pozbiorcza trwałość
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata, et al. "Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.)." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #5.
APA Beata Janowska, Agnieszka Kupska, Iwona Rossa (2013). Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.). Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #5
ISO 690 JANOWSKA, Beata, KUPSKA, Agnieszka, ROSSA, Iwona. Wpływ metkonazolu na trwałość pozbiorczą tulipanów (Tulipa sp.). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #5.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.10.2012