Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Iwona Jagiełło, Jacek Kondratowicz
Użytkowość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa nutrii
Streszczenie.

Wydajność rzeźna nutrii jest dość duża i kształtuje się na poziomie od 52 do nawet 63%, natomiast udział podrobów jadalnych w mięsie wynosi około 3,75%. Skład chemiczny mięsa jest zbliżony do chudej wołowiny, a średnia zawartość tłuszczu utrzymuje się w granicach od 4,7 do 7%. O przydatności mięsa nutrii do przetwórstwa świadczą jego dobre właściwości technologiczne, walory dietetyczne, smakowe, kulinarne i odżywcze, które stawiają je na równi z mięsem pochodzącym od innych zwierząt gospodarskich. Nadaje się ono doskonale do wyrobu parówek, kiełbas, wędlin trwałych oraz przyrządzania różnorodnych dań mięsnych. Wprowadzenie mięsa nutrii do obrotu handlowego, jak i odpowiednie promowanie jego cech prozdrowotnych może w przyszłości przyczynić się do zajęcia przez nie stałego miejsca w naszej diecie.

Słowa kluczowe: wydajność rzeźna, mięso nutrii, jakość
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chwastowska-Siwiecka, Iwona, et al. "Użytkowość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa nutrii." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #41.
APA Iwona Chwastowska-Siwiecka, Natalia Skiepko, Iwona Jagiełło, Jacek Kondratowicz (2013). Użytkowość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa nutrii. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #41
ISO 690 CHWASTOWSKA-SIWIECKA, Iwona, et al. Użytkowość rzeźna oraz cechy jakościowe mięsa nutrii. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #41.
Adres do korespondencji:
Iwona Chwastowska-Siwiecka
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn
Poland
e-mail: iwona.chwastowska@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 24.06.2013