Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Honorata Dołęga
Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej
Streszczenie.

 

Wyniki badań pochodzą z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2005-2007. Warianty doświadczenia obejmowały cztery sposoby odchwaszczania: pielęgnację mechaniczną oraz trzy obiekty z pielęgnacją mechaniczno-chemiczną z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG. Stosowanie zabiegów mechaniczno-chemicz­nych przyczyniło się do zmniejszenia wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw w porównaniu z obiektem kontrolnym – z pielęgnacją mechaniczną. Istotny wpływ na wielkość plonu ubocznego (masa bulw małych i masa bulw z wadami) miały sposoby odchwaszczania i warunki pogodowe w latach prowadzenia badań. Wyniki badań wykazały, że średni udział plonu ubocznego w plonie ogólnym stanowił 31,1%.

 

Słowa kluczowe: ziemniak, wady zewnętrzne, wady wewnętrzne, plon uboczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zarzecka, Krystyna, et al. "Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #4.
APA Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Honorata Dołęga (2013). Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #4
ISO 690 ZARZECKA, Krystyna, GUGAłA, Marek, DOłęGA, Honorata. Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #4.
Adres do korespondencji:
Krystyna Zarzecka
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Uniwersytet Przyrodniczo-Humani¬styczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 10.10.2012