Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marian Lipiński, Ryszard Chaberski, Piotr Boniecki
Sezonowość mleczności krów w oborach z zadaszonymi legowiskami zewnętrznymi
Streszczenie.

Założono, że utrzymywanie w Polsce wysokowydajnych krów mlecznych poza oborą może ograniczyć sezonowość produkcji mleka, której spadki obserwowane są latem. Podjęto próbę ustalenia hierarchii ważności negatywnego oddziaływania na produkcyjność krów: średniej dobowej temperatury powietrza i maksymalnej temperatury występującej w czasie dnia oraz średniej dobowej wilgotności względnej. W badaniach zastosowano standardowe metody regresji oraz sztuczne sieci neuronowe. Wynika z nich, że umożliwienie krowom całorocznego pobytu poza oborą nie chroni ich latem przed skutkami stresu cieplnego. Najsilniejszym bodźcem ograniczającym produkcję mleka jest wysokość maksymalnej temperatury powietrza.

Słowa kluczowe: produkcja mleka, stres cieplny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt3/art_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lipiński, Marian, et al. "Sezonowość mleczności krów w oborach z zadaszonymi legowiskami zewnętrznymi." Nauka Przyr. Technol. 7.3 (2013): #33.
APA Marian Lipiński1, Ryszard Chaberski2, Piotr Boniecki1 (2013). Sezonowość mleczności krów w oborach z zadaszonymi legowiskami zewnętrznymi. Nauka Przyr. Technol. 7 (3), #33
ISO 690 LIPIńSKI, Marian, CHABERSKI, Ryszard, BONIECKI, Piotr. Sezonowość mleczności krów w oborach z zadaszonymi legowiskami zewnętrznymi. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.3: #33.
Adres do korespondencji:
Marian Lipiński
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: lipmar@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.05.2013