Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Kinga Matysiak, Sylwia Kaczmarek, Przemysław Kardasz
Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego
Streszczenie.

W latach 2008-2010 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu prowadzono trzyletnie badania polowe dotyczące wpływu regulatora wzrostu i rozwoju roślin trineksapaku etylu na plonowanie i jakość plonu buraka cukrowego. Doświadczenia przeprowadzono w układzie bloków losowanych, w czterech powtórzeniach, na odmianie ‘Soplica’. Trineksapak etylu stosowano w dawce 0,3 l/ha w dwóch fazach rozwojowych buraka: BBCH 12 i BBCH 15. Działanie trineksapaku etylu na rośliny buraka cukrowego było uzależnione od warunków pogodowych towarzyszących wegetacji roślin, a lata badawcze różniły się warunkami wilgotnościowo-termicznymi. Największy wpływ trineksapaku etylu na rośliny buraka odnotowano w roku charakteryzującym się najkorzystniejszymi warunkami wilgotnościowo-termicznymi podczas wegetacji. Trineksapak etylu zwiększał plonowanie buraka cukrowego, zawartość chlorofilu w liściach, wydajność cukru oczyszczonego w korzeniach oraz zmniejszał wartość współczynnika alkaliczności naturalnej.

Słowa kluczowe: trineksapak etylu, burak cukrowy, chlorofil, plon, zawartość cukru, współczynnik alkaliczności
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Matysiak, Kinga, et al. "Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #3.
APA Kinga Matysiak1, Sylwia Kaczmarek1, Przemysław Kardasz2 (2013). Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #3
ISO 690 MATYSIAK, Kinga, KACZMAREK, Sylwia, KARDASZ, Przemysław. Wpływ trineksapaku etylu na plon i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #3.
Adres do korespondencji:
Kinga Matysiak
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
ul. Węgorka 20
60-318 Poznań
Poland
e-mail: K.Matysiak@iorpib.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.10.2012