Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Bocianowski, Piotr Szulc, Magdalena Rybus-Zając
Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki wielozmiennych badań nad oceną zmienności cech ilościowych po zastosowaniu siedmiu metod aplikacji magnezu w uprawie mieszańca kukurydzy (Zea mays L.) typu „stay-green”. Obserwacje dotyczyły 13 cech: plonu ziarna, wilgotności ziarna, masy tysiąca nasion, suchej masy pojedynczej rośliny, plonu suchej masy, pobrania azotu, pobrania fosforu, pobrania potasu, pobrania magnezu, pobrania wapnia, zawartości chlorofilu a, zawartości chlorofilu b oraz zawartości chlorofilu a+b w trzech latach (2006-2008). Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono za pomocą metod wielowymiarowych. Analiza zmiennych kanonicznych (przeprowadzona w każdym roku niezależnie) okazała się skutecznym narzędziem do czytelnej oceny zróżnicowania wpływu metod aplikacji magnezu na wiele cech jednocześnie. Najbardziej zróżnicowanymi metodami były: C i E (w 2006 r.), A i F (w 2007 r.) oraz Bi G (w 2008 r.). Najbardziej podobnymi metodami (pod względem 13 cech traktowanych łącznie) były: B i C (w 2006 r.), D i E (w 2007 r.) oraz C i E (w 2008 r.). Odległości Mahalanobisa pomiędzy poszczególnymi metodami rozpatrywane w poszczególnych latach prowadzenia obserwacji nie były istotnie statystycznie skorelowane.

Słowa kluczowe: analiza zmiennych kanonicznych, kukurydza, magnez, odległości Mahalanobisa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bocianowski, Jan, et al. "Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #21.
APA Jan Bocianowski1, Piotr Szulc2, Magdalena Rybus-Zając3 (2013). Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #21
ISO 690 BOCIANOWSKI, Jan, SZULC, Piotr, RYBUS-ZAJąC, Magdalena. Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #21.
Adres do korespondencji:
Jan Bocianowski
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland

e-mail: jboc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.01.2013