Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Walczak, Bogdan J. Wosiewicz, Zbigniew Sroka
Filtracja do drenażu poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej
Streszczenie.

Analizowano ustaloną w czasie filtrację do drenażu znajdującego się poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej zdeponowanej na dnie zbiornika wodnego. Warstwę kolmatacyjną wyłączono z obszaru przepływu i modelowano za pomocą warunku brzegowego trzeciego rodzaju, jako liniową zależność pomiędzy poszukiwaną wysokością piezometryczną a przepływem przez brzeg. Do modelowania wykorzystano autorskie oprogramowanie bazujące na metodzie elementów skończonych. Uzyskane rezultaty były zgodne z dostępnym rozwiązaniem analitycznym (dla jednego ciągu drenażowego w nieograniczonym obszarze o jednorodnych i izotropowych właściwościach filtracyjnych). Przeanalizowano różne warianty położenia galerii drenażowej względem dna zbiornika, wpływ miąższości podłoża oraz ortotropię warunków filtracyjnych. Analizowano także rozwiązania dla układu równoległych galerii filtracyjnych. Uzyskane wyniki poddano analizie.

Słowa kluczowe: filtracja, cienka warstwa, drenaż, warunek brzegowy trzeciego rodzaju
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walczak, Zbigniew, et al. "Filtracja do drenażu poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #2.
APA Zbigniew Walczak, Bogdan J. Wosiewicz, Zbigniew Sroka (2013). Filtracja do drenażu poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #2
ISO 690 WALCZAK, Zbigniew, WOSIEWICZ, Bogdan J., SROKA, Zbigniew. Filtracja do drenażu poniżej cienkiej, słabo przepuszczalnej warstwy kolmatacyjnej. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #2.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Walczak
Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: zbw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.10.2012