Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Kowalska, Ewelina Małczak
Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy
Streszczenie.

Celem było określenie wpływu stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego buraków cukrowych oraz procesu technologicznego na mikrobiologiczną jakość wysłodków (plantatorskich, suszonych oraz peletowanych). Analizy mikrobiologiczne wykonano zgodnie z metodami badań obowiązującymi dla żywności i pasz. Stwierdzono, że wysłodki suszone i peletowane charakteryzują się bardzo niskim stopniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, co czyni je bezpieczną paszą. Liczba drobnoustrojów w wysłodkach prasowanych (plantatorskich), przeznaczonych do bezpośredniego skarmiania lub zakiszania, w większości badanych przypadków była zgodna z wymaganiami normy PN-R-64791:1994.

Słowa kluczowe: wysłodki buraczane, zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz, suszenie wysłodków, peletowanie wysłodków
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Małgorzata, and Ewelina Małczak. "Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #19.
APA Małgorzata Kowalska, Ewelina Małczak (2013). Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #19
ISO 690 KOWALSKA, Małgorzata, MAłCZAK, Ewelina. Badanie wpływu surowca i procesu technologicznego na mikrobiologiczne bezpieczeństwo wysłodków buraczanych jako paszy. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #19.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Kowalska
Zakład Analityki Cukrowniczej i Technologii Cukru
Oddział Cukrownictwa IBPRS w Lesznie k. Błonia
ul. Inżynierska 4
05-084 Leszno k. Błonia
Poland
e-mail: kowalscymj@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 18.01.2013