Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ryszard Weber
Wpływ sposobu uprawy roli i wysokości ścierni na cechy jakościowe ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej
Streszczenie.

Celem badań była analiza podstawowych cech jakościowych wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od systemu uprawy (konwencjonalnej, bezpłużnej i siewu bezpośredniego) oraz wysokości ścierni. Badania przeprowadzono w latach 2009-2010 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Jelczu-Laskowi­cach na glebie kompleksu żytniego dobrego. Zarówno na obiektach z wysoką, jak i z niską ściernią resztki pożniwne zostały pocięte na sieczkę i równomiernie rozłożone na polu. Próbki ziarna poddano analizie laboratoryjnej, oznaczając: zawartość glutenu mokrego, liczbę opadania, wskaźnik sedymentacji SDS, białko ogółem, gęstość ziarna w stanie zsypnym i wyrównanie ziarna. Uproszczone systemy uprawy roli w małym stopniu wpłynęły na parametry jakościowe badanych odmian pszenicy. Jedynie wartość wskaźnika sedymentacji w warunkach siewu bezpośredniego była większa niż na obiektach uprawy płużnej i uproszczonej. Uprawa konwencjonalna sprzyjała większej liczbie opadania w porównaniu z obydwoma wariantami uprawy bezpłużnej. Analizowane odmiany w warunkach wysokiej i niskiej ścierni odznaczały się porównywalnymi cechami jakościowymi. Wysoka temperatura i wyrównane opady w trakcie wegetacji pszenicy przyczyniły się do małej zawartości białka ogółem, glutenu mokrego i małej wartości wskaźnika sedymentacji w ziarnie badanych odmian. Nieco lepszymi wskaźnikami jakości technologicznej ziarna charakteryzowała się odmiana ‘Legenda’.

Słowa kluczowe: systemy uprawy, pszenica ozima, odmiany, cechy jakości ziarna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_18.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Weber, Ryszard. "Wpływ sposobu uprawy roli i wysokości ścierni na cechy jakościowe ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #18.
APA Ryszard Weber (2013). Wpływ sposobu uprawy roli i wysokości ścierni na cechy jakościowe ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #18
ISO 690 WEBER, Ryszard. Wpływ sposobu uprawy roli i wysokości ścierni na cechy jakościowe ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #18.
Adres do korespondencji:
Ryszard Weber
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Orzechowa 61
50-540 Wrocław
Poland
e-mail: rweber@iung.pulawy.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2013