Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Twarużek, Jan Grajewski, Natalia Grajewska-Wanat
Cytotoksyczność Ustilago maydis izolowanego z kukurydzy
Streszczenie.

Głównym patogenem kukurydzy są grzyby z rodzaju Fusarium. Oprócz Fusarium fitopatogenem grzybowym wpływającym na wielkość plonów kukurydzy jest Ustilago maydis syn. Ustilago zeae Unger, będący przyczyną zmian chorobowych określanych jako głownia guzowata. Celem pracy była ocena cytotoksyczności szczepów Ustilago maydis izolowanych z kolb kukurydzy. Wybrano dziewięć szczepów, które poddano testowi cytotoksyczności MTT (bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazoliowy). Badane izolaty Ustilago maydis wykazały średnią i dużą cytotoksyczność w porównaniu z kontrolą. Wysoki poziom cytotoksyczności izolatów Ustilago maydis może świadczyć o ich potencjale toksynotwórczym.

Słowa kluczowe: kukurydza, Ustilago maydis, głownia, test MTT, komórki SK
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Twarużek, Magdalena, et al. "Cytotoksyczność Ustilago maydis izolowanego z kukurydzy." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #17.
APA Magdalena Twarużek, Jan Grajewski, Natalia Grajewska-Wanat (2013). Cytotoksyczność Ustilago maydis izolowanego z kukurydzy. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #17
ISO 690 TWARUżEK, Magdalena, GRAJEWSKI, Jan, GRAJEWSKA-WANAT, Natalia. Cytotoksyczność Ustilago maydis izolowanego z kukurydzy. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #17.
Adres do korespondencji:
Magdalena Twarużek
Zakład Fizjologii i Toksykologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
Poland
e-mail: twarmag@ukw.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2013