Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta Świątek
Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach i owocach suszonych
Streszczenie.

Mikotoksyny są substancjami toksycznymi produkowanymi przez pleśnie i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Celem niniejszej pracy było określenie zanieczyszczenia aflatoksyną B1 oraz sumą aflatoksyn B1, B2, G1, G2 wybranych przypraw i suszonych owoców znajdujących się w obrocie handlowym na terenie województwa podkarpackiego. Przeprowadzone badania potwierdzają powszechne występowanie zarówno aflatoksyny B1, jak i sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2 w przyprawach i mieszankach przypraw oraz w suszonych owocach, jednak w żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia. Największą zawartość aflatoksyny B1 stwierdzono w papryce i mieszance przypraw uniwersalnych, a najmniejszą w figach i rodzynkach. Podobnie przedstawiał się monitoring zawartości sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2.

Słowa kluczowe: mikotoksyny, aflatoksyna B1, suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, przyprawy, owoce suszone
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_16.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stanisławczyk, Renata, et al. "The occurrence of aflatoxins in selected spices and dried fruits." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #16.
APA Renata Stanisławczyk1, Mariusz Rudy1, Bernadetta Świątek2 (2013). The occurrence of aflatoxins in selected spices and dried fruits. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #16
ISO 690 STANISłAWCZYK, Renata, RUDY, Mariusz, ŚWIąTEK, Bernadetta. The occurrence of aflatoxins in selected spices and dried fruits. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #16.
Adres do korespondencji:
Renata Stanisławczyk
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: rstanisl@univ.rzeszow.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2013