Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karol Węglarzy, Ewa Hanczakowska, Małgorzata Bereza
Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników
Streszczenie.

Na 600 tucznikach badano wpływ częściowej zamiany śruty sojowej na makuch rzepakowy. Zwierzęta przydzielono do czterech grup po 150 tuczników w każdej. Początkowa masa ciała zwierząt wynosiła około 30 kg. Grupa I (kontrolna) otrzymywała mieszankę standardową, w której śruta sojowa była głównym źródłem białka. W grupie II śrutę sojową zastąpiono makuchem tak, by w okresie grower (do 60 kg) jego ilość wynosiła 5%, a w okresie finiszer 10%. W grupie III ilość makuchu wynosiła odpowiednio 10 i 20%, a grupa IV otrzymywała 15% makuchu w ciągu całego doświadczenia. Zwierzęta miały stały dostęp do paszy i wody. W makuchu oznaczono zawartość glukozynolanów. Tuczniki ubito przy masie ciała około 108 kg, dokonano oceny tusz. Oznaczono również barwę i wodochłonność mięsa. W pierwszym okresie tuczniki otrzymujące makuch rosły podobnie jak kontrolne, natomiast w drugim – wolniej, co spowodowało w całym tuczu istotne zmniejszenie przyrostów w grupie III (P < 0,05). Spożycie paszy przez tuczniki otrzymujące makuch rzepakowy było większe w porównaniu z kontrolnymi, nie stwierdzono jednak istotnych różnic w wykorzystaniu paszy na jednostkę przyrostu. W ocenie tuszy również nie było istotnych różnic, ale mięso zwierząt otrzymujących makuch było jaśniejsze i miało większą wartość wskaźnika wodochłonności. Wyniki wskazują, że do paszy dla tuczników można wprowadzić do 15% makuchu rzepakowego zamiast śruty sojowej bez istotnego pogorszenia wskaźników produkcyjnych.

Słowa kluczowe: makuch rzepakowy, tucz świń, jakość tusz
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Węglarzy, Karol, et al. "Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #14.
APA Karol Węglarzy1, Ewa Hanczakowska2, Małgorzata Bereza1 (2013). Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #14
ISO 690 WęGLARZY, Karol, HANCZAKOWSKA, Ewa, BEREZA, Małgorzata. Makuch rzepakowy w żywieniu tuczników. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #14.
Adres do korespondencji:
Karol Węglarzy
Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa w Balicach-Aleksandrowicach
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
32-083 Balice-Aleksandrowice
Poland
e-mail: ewa.hanczakowska@izoo.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 14.01.2013