Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka
Czym są introdukcja, aklimatyzacja i naturalizacja gatunków drzewiastych?
Streszczenie.

Podejmując zagadnienie włączania obcych gatunków do flory Polski, różni autorzy używają takich pojęć, jak introdukcja, aklimatyzacja czy naturalizacja. Co do pierwszego terminu, to jest on definiowany podobnie w rozmaitych pozycjach literaturowych, istnieją natomiast rozbieżności, jeśli chodzi o dwa pozostałe. Liczne gatunki obcego pochodzenia wykazują dużą przydatność do uprawy w Polsce. Wiele z nich zasługuje na szersze rozpowszechnienie w terenach zieleni i ogródkach przydomowych. Należy brać pod uwagę, że inaczej zachowują się rośliny, którym zapewniono warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych, sprzyjające ich adaptacji, a odmiennie te, które rosną w siedliskach nie odpowiadających ich potrzebom. Wyraźnie potwierdza się to w przypadku roślin wymagających specyficznych warunków, jak np. różaneczniki i azalie. Z kolei taksony łatwo się aklimatyzujące mogą być zagrożeniem dla przedstawicieli rodzimej flory i całych ekosystemów (inwazja).

Słowa kluczowe: introdukcja, aklimatyzacja, naturalizacja, gatunki drzewiaste
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kolasiński, Marcin, and Katarzyna Borycka. "Czym są introdukcja, aklimatyzacja i naturalizacja gatunków drzewiastych?." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #13.
APA Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka (2013). Czym są introdukcja, aklimatyzacja i naturalizacja gatunków drzewiastych?. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #13
ISO 690 KOLASIńSKI, Marcin, BORYCKA, Katarzyna. Czym są introdukcja, aklimatyzacja i naturalizacja gatunków drzewiastych?. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #13.
Adres do korespondencji:
Marcin Kolasiński
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: kolamarc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 10.01.2013