Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marek Szczerba, Piotr Robakowski
Defoliacja drzew pomnikowych w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”
Streszczenie.

We wrześniu 2009 roku przeprowadzono inwentaryzację i dokonano obserwacji ubytku liści w koronach drzew pomnikowych na terenie Rezerwatu Przyrody „Krajkowo”. Na siedlisku lasu łęgowego występuje 80 drzew pomnikowych spośród 109 zinwentaryzowanych. Większość to dęby szypułkowe. Ich liczba nie zmieniła się w porównaniu z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej trzy lata wcześniej, odnotowano jednak na podstawie określenia defoliacji koron pogorszenie się kondycji drzew. W 2009 roku do trzeciego stopnia defoliacji (> 60% ubytku aparatu asymilacyjnego) zakwalifikowano o 5% więcej drzew pomnikowych niż w 2006 roku, do drugiego stopnia defoliacji (od 26 do 60% ubytku) – o 8% więcej drzew, a do pierwszego (od 11 do 25% ubytku) – o 4% więcej drzew. Aż o 17% zmalała liczba drzew w zerowym stopniu defoliacji (do 10% ubytku aparatu asymilacyjnego). Zaobserwowane pogorszenie się kondycji dębów mogło być spowodowane zmianami zasięgu i czasu trwania zalewów Warty oraz poziomu wód gruntowych. Na podstawie dotychczasowych obserwacji nie można wykluczyć, że pogarszanie się zdrowotności drzew pomnikowych jest trwałą tendencją w rezerwacie.

Słowa kluczowe: defoliacja, drzewo pomnikowe, Rezerwat Przyrody „Krajkowo”, zamieranie dębów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szczerba, Marek, and Piotr Robakowski. "Defoliacja drzew pomnikowych w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #12.
APA Marek Szczerba1, Piotr Robakowski2 (2013). Defoliacja drzew pomnikowych w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #12
ISO 690 SZCZERBA, Marek, ROBAKOWSKI, Piotr. Defoliacja drzew pomnikowych w Rezerwacie Przyrody „Krajkowo”. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #12.
Adres do korespondencji:
Marek Szczerba
Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 E
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pierrot@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.01.2013