Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maciej Skorupski, Paweł Horodecki, Andrzej M. Jagodziński
Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce
Streszczenie.

Tereny przemysłowe i poprzemysłowe są skutkiem działalności człowieka i tworzą nowe siedliska dla wielu gatunków. Również są zasiedlane przez roztocze z rzędu Mesostigmata. Pajęczaki te mają dość słabą tolerancję na zmiany w środowisku glebowym i zazwyczaj występują licznie. Będąc zróżnicowane taksonomicznie i troficznie, mogą być wykorzystane jako bioindykatory, a ich obecności lub nieobecność w górnych poziomach glebowych może być dobrą podstawą do opisywania zmian warunków środowiskowych i zniekształceń ekosystemu. W artykule wymieniono najczęściej występujące na takich terenach w Polsce roztocze z rzędu Mesostigmata i opisano warunki środowiskowe, jakie one zajmują. W Polsce większość z tych gatunków została wykazana przez naukowców z dwóch ośrodków naukowych: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Większość gatunków występuje bardzo często, jednak niektóre z nich mogą zostać wykorzystane do oceny skutków wpływu człowieka na środowisko, nie tylko na poziomie gatunku, lecz także zoocenoz.

Słowa kluczowe: Acari, roztocze, Mesostigmata, środowiska poprzemysłowe, bioindykator, gleba leśna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skorupski, Maciej, et al. "Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #11.
APA Maciej Skorupski1, Paweł Horodecki2, Andrzej M. Jagodziński1;2 (2013). Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #11
ISO 690 SKORUPSKI, Maciej, HORODECKI, Paweł, JAGODZIńSKI, Andrzej M.. Roztocze z rzędu Mesostigmata (Arachnida, Acari) na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w Polsce. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #11.
Adres do korespondencji:
Maciej Skorupski
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: maskorup@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.12.2012