Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Eugeniusz Chwastek
Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata)
Streszczenie.

Celem badań było określenie zależności pomiędzy opadami atmosferycznymii temperaturą a czasem trwania poszczególnych faz rozwojowych oraz plonowaniem wybranych odmian kukurydzy cukrowej. Doświadczenie prowadzono w latach 2009-2011w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Gorzyń z Filią w Swadzimiu. Badano osiem odmian kukurydzy cukrowej. W trakcie wzrostu roślin zebrano dane meteorologiczne (opady atmosferyczne oraz temperaturę). Po osiągnięciu dojrzałości mlecznej zebrano i określono plon kolb. Obliczono długość poszczególnych faz rozwojowych. Analizę statystyczną wykonano programem Statistica 10. Na podstawie badań stwierdzono istotny wpływ opadów atmosferycznych oraz temperatury na wzrost i plonowanie badanych odmian kukurydzy cukrowej. W fazach: siew – piąty-szósty liść, siew – wyrzucanie wiech, siew – dojrzałość mleczna ważniejszą rolę odgrywały opady atmosferyczne. Plon oraz długość fazy siew – wschody zależały w równej mierze od opadów atmosferycznych i temperatury. Spośród ośmiu badanych odmian najlepiej plonowały ‘Basin’, ‘Sweet Nugget’ oraz ‘Overland’, natomiast najgorzej – odmiana ‘Naziha’.

Słowa kluczowe: kukurydza, opady, temperatura, plon kolb, rozwój
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert, et al. "Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata)." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #10.
APA Hubert Waligóra1, Anna Weber1, Witold Skrzypczak1, Eugeniusz Chwastek2 (2013). Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata). Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #10
ISO 690 WALIGóRA, Hubert, et al. Wpływ przebiegu warunków atmosferycznych na wzrost i plonowanie wybranych odmian kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #10.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: hubertw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.11.2012