Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Graf, Ireneusz Kajewski
Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu WetSpass. Badana zlewnia zlokalizowana jest w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, która stanowi region o najniższych opadach i odpływie w Polsce. Dla trzech wariantów czasowych: rok, półrocze zimowe i letnie (1961-2000) uzyskano przestrzenne zróżnicowanie zasilania infiltracyjnego wód podziemnych, spływu powierzchniowego oraz ewapotranspiracji rzeczywistej, które odwzorowano na modelach rastrowych o wymiarze komórki xy = 0,0625 km2. Model WetSpass, bazując na technikach GIS, wykorzystuje zależności empiryczne zachodzące między atmosferą, ośrodkiem glebowym i roś­linnością w zakresie wymiany wody i energii. Dane wejściowe do modelu opracowano w formie map rastrowych obszarowego rozkładu: elementów meteorologicznych (opadów atmosferycznych, temperatury powietrza, prędkości wiatru i ewapotranspiracji potencjalnej), głębokości zwierciadła wód podziemnych, nachylenia powierzchni terenu, typów gleb i użytkowania terenu. W zlewni Mogilnicy wieloletni średni roczny opad atmosferyczny, wynoszący 538 mm, jest rozchodowany na: zasilanie infiltracyjne wód podziemnych (84 mm, 15%), spływ powierzchniowy (31 mm, 6%) i ewapotranspirację rzeczywistą (425 mm, 79%). Informacje o przestrzennym zróżnicowaniu elementów bilansu wodnego są niezbędne dla zrównoważonego zarządzania i ochrony wód podziemnych.

Słowa kluczowe: bilans wodny, zlewnia, modelowanie, GIS
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Graf, Renata, and Ireneusz Kajewski. "Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych." Nauka Przyr. Technol. 7.1 (2013): #1.
APA Renata Graf1, Ireneusz Kajewski2 (2013). Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych. Nauka Przyr. Technol. 7 (1), #1
ISO 690 GRAF, Renata, KAJEWSKI, Ireneusz. Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.1: #1.
Adres do korespondencji:
Renata Graf

e-mail: rengraf@amu.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 9.10.2012