Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sylwia Bielińska-Nowak, Jacek Wójtowski, Piotr Ślósarz, Maria Markiewicz-Kęszycka
Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka
Streszczenie.

Celem pracy była ocena zmian zachodzących w strukturach morfologicznych strzyków owiec i w wielkości wymion w zależności od kolejnej laktacji i jej okresu oraz wydajności dobowej mleka. Badania miały także na celu określenie stopnia przydatności głowicy liniowej USG o częstotliwości 10 MHz do obserwacji zmian zachodzących w strukturach morfologicznych strzyka owczego. Materiałem zwierzęcym było 40 maciorek owcy mlecznej linii 05 w wieku od 1. do 9. roku życia (1.-8. laktacja). Na obrazach USG mierzono szerokość i długość strzyka oraz jego struktury anatomiczne: grubość ścian strzyka (ściany bliższej i dalszej względem przykładanej sondy pomiarowej) oraz długość i szerokość kanału strzykowego. Czynnikami doświadczalnymi uwzględnionymi w opracowaniu statystycznym były: wydajność dobowa, kolejna laktacja (wiek maciorki) i okres laktacji. Stwierdzono, że wraz z kolejną laktacją i wzrostem wydajności powiększały się wymiona. Powiększaniu wymion towarzyszyło wydłużanie strzyków – największe w 2. laktacji. Przeprowadzone badania wykazały ograniczoną przydatność głowicy liniowej USG o częstotliwości emisyjnej 10 MHz do diagnostyki i pomiarów strzyków owczych.

Słowa kluczowe: owca, ultrasonografia, strzyk, wymię, wydajność mleka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt4/art_68.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bielińska-Nowak, Sylwia, et al. "Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka." Nauka Przyr. Technol. 6.4 (2012): #68.
APA Sylwia Bielińska-Nowak1, Jacek Wójtowski1, Piotr Ślósarz1, Maria Markiewicz-Kęszycka2 (2012). Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka. Nauka Przyr. Technol. 6 (4), #68
ISO 690 BIELIńSKA-NOWAK, Sylwia, et al. Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.4: #68.
Adres do korespondencji:
Sylwia Bielińska-Nowak
Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Złotniki
ul. Słoneczna 1
62-002 Suchy Las
Poland
e-mail: silka@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.05.2012